Bhaagi artinya: Nasib;  kemujuran, peruntungan, keadaan, keberuntungan, rezeki, takdir

Contoh kata:

Nasib kita:  hamaare bhaagy
Nasib mu:  apne bhaagy